آمار ۶ ماهه وضعیت صدور پروانه ساختمان در کشور

آمار ۶ ماهه وضعیت صدور پروانه ساختمان در کشور

اخبار ساختمان به نقل از “خبرگزاری مهر” ،  مرکز آمار ایران، نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در نیمه‌ اول سال ١٣٩۶  را منتشر کرد.

در نیمه‌ اول سال ١٣٩۶، تعداد ۳۳ هزار و ۷۰۳ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده که نسبت به نیمه‌ اول سال گذشته حدود ٢,٨ درصد افزایش داشته است. ‌

متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ۶.٩ واحد بوده است.

تعداد چهار هزار و ۹۰۴ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در نیمه‌ اول سال ١٣٩۶ صادر شده که نسبت به نیمه‌ اول سال گذشته حدود ١٧,٩ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در نیمه‌ اول سال ١٣٩۶ بالغ ‌بر ۶۲ هزار و ۱۴۰ هزار مترمربع بوده که نسبت به نیمه‌ اول سال گذشته حدود ١٢.٩ درصد کاهش داشته است.

متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی حدود یک هزار و ۲۶۷ مترمربع بوده است.

در نیمه‌ اول سال ١٣٩۶، تعداد ۱۶۲ هزار و ۹۰۹ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده که نسبت به نیمه‌ اول سال گذشته حدود ١,٣ درصد افزایش داشته است. ‌

متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ٢.٧ واحد بوده است‌.

تعداد ۶۰ هزار و ۴۳ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در نیمه‌ اول سال ١٣٩۶ صادرشده است که نسبت به نیمه‌ اول سال گذشته حدود ۴,۶ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در نیمه‌ اول سال ١٣٩۶ حدود ٢٩٩٧۴۵,۵ هزار مترمربع بوده که نسبت به نیمه‌ اول سال گذشته حدود ٠.١ درصد افزایش داشته است.

متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۴٩٩ مترمربع بوده است.

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star