استفاده از آجر در نمای ساختمان های شهر قزوین الزامی است

استفاده از آجر در نمای ساختمان های شهر قزوین الزامی است

اخبار تجهیزات ساختمان به نقل از “خبرگزاری مهر” ، محسن اسماعیلی با اشاره به جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین که با حضور اعضای کمیسیون در محل سالن جلسات  اداره کل برگزار شداظهار کرد:

دستورالعمل اجرایی نما ومنظر شهری قزوین که توسط دبیرخانه کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر تهیه و تدوین گردیده است مجددا بررسی و مورد تصمیم گیری قرار گرفت.

وی افزود:

با توجه به تلاشهای صورت گرفته طی ۲ سال گذشته توسط دبیرخانه کمیته سیما ومنظر شهری، اعضای این کمیته و همچنین اعضای کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین، دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهری در شهر قزوین مصوب شد.

دبیر کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری خاطر نشان کرد:

در گام نخست با ارائه ضوابطی الزامی، ایجابی، صلبی در راستای طراحی و پاکسازی نماهای شهری با توجه به هویت و اصالت تاریخی شهر قزوین استفاده از آجر به عنوان یکی از عناصر پیوند دهنده سیمای شهر در بافت جدید و قدیم جزء عوامل کلیدی محسوب و استفاده از آن برای نما در شهر قزوین الزامی شد.

اسماعیلی با بیان توجه به اینکه این دستورالعمل به عنوان گام اولیه در راستای بازگرداندن چهره شهر قزوین به عنوان یک شهر با پیشینه تاریخی، اصالت و هویتی کم نظیر تهیه شده است اعلام نمود:

که در کمیته سیما و منظر و همچنین مدیریت استان نگرش در جهت رسیدن به این هدف بسیار جدی بوده و امیدوار هستند که در آینده شاهد اتفاقات خوبی درسطح استان باشیم.

وی عنوان کرد:

در مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین در خصوص بررسی دستورالعمل اجرایی نما ومنظر شهری قزوین با کلیات دستورالعمل موافقت و مقرر گردید بسته های تشویقی جهت بالا بردن میزان تحقق پذیری ضوابط تهیه شده به جلسه آتی کمیسیون برای تائید نهایی ارائه شود.

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star