قیمت روز تیر آهن

قیمت روز تیر آهن

نام کالاسایزقیمت هر یک شاخه (ریال)تاریخ بروز رسانی
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
۱۲
۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران۱۴
۳,۱۳۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
تیرآهن ۱۴ اشتهارد  ۱۲ متری   IPE تهران۱۴
۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۸
تیرآهن ۱۴ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران۱۴
۲,۳۵۰,۱۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۸
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
۱۶
۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
تیرآهن ۱۶ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
۱۶
۲,۸۵۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۸
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
۱۸
۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
تیرآهن ۱۸ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
۱۸
۴,۱۶۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۸
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری   IPE تهران
۲۰
۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری   IPE تهران
۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۳/۳۰
تیرآهن    ۲۴ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران
۲۴
۸,۴۲۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۴
تیرآهن    ۲۴ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران
۲۴
۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
تیرآهن    ۲۴ آرین ۱۲ متری بنگاه تهران
۲۴
۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۸
تیرآهن    ۲۷ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران
۲۷
۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۸
تیرآهن    ۲۷ذوب آهن ۱۲ متری IPE  تهران
۲۷
۱۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
۳۰
۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۳

 

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star