قیمت روز ورق گالوانیزه

۹۷/۰۲/۰۲

 

ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۴۰ رول۴,۲۶۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۴۰ رول۴,۲۴۰
ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۵۰ رول۴,۰۵۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۵۰ رول۴,۰۳۰
ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۶۰ رول۳,۹۸۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۶۰ رول۳,۹۶۰
ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۷۰ رول۳,۸۲۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۷۰ رول۳,۸۲۰
ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۸۰ رول۳,۸۴۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۸۰ رول۳,۸۶۰
ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۹۰ رول۳,۷۹۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۹۰ رول۳,۷۹۰
ورق گالوانیزه ۱ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱ رول۳,۷۹۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱ رول۳,۸۲۰
ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۲۵ رول۳,۷۹۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۲۵رول۳,۸۱۰
ورق گالوانیزه ۱/۵ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۵ رول۳,۹۰۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۵رول۳,۹۴۰
ورق گالوانیزه ۲ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۲ رول۳,۹۴۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۲ رول۳,۹۶۰
———————————————————-
کلمات کلیدی مرتبط :

نمایندگی فروش ورق گالوانیزه کاشان

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه شیروانی

قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

ورق گالوانیزه اصفهان

فروش ورق گالوانیزه در مشهد

قیمت ورق سیاه امروز

ورق گالوانیزه چیست

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star