قیمت روز ورق گالوانیزه

۹۶/۱۲/۲۰

 

ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۴۰ رول۳,۸۸۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۴۰ رول۳,۸۵۰
ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۵۰ رول۳,۶۷۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۵۰ رول۳,۶۸۰
ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۶۰ رول۳,۶۲۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۶۰ رول۳,۶۱۰
ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۷۰ رول۳,۶۰۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۷۰ رول۳,۵۹۰
ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۸۰ رول۳,۶۰۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۸۰ رول۳,۵۶۰
ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۹۰ رول۳,۵۸۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۹۰ رول۳,۵۶۰
ورق گالوانیزه ۱ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱ رول۳,۵۸۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱ رول۳,۵۹۰
ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۲۵ رول۳,۶۱۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۲۵رول۳,۵۷۰
ورق گالوانیزه ۱/۵ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۵ رول۳,۵۸۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۵رول۳,۵۷۰
ورق گالوانیزه ۲ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۲ رول۳,۶۴۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۲ رول۳,۶۴۰
———————————————————–
کلمات کلیدی مرتبط :

نمایندگی فروش ورق گالوانیزه کاشان

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه شیروانی

قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

ورق گالوانیزه اصفهان

فروش ورق گالوانیزه در مشهد

قیمت ورق سیاه امروز

ورق گالوانیزه چیست

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star