قیمت روز ورق گالوانیزه

۹۶/۰۹/۲۷

ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۴۰ رول۳,۸۴۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۴۰ رول۳,۸۲۰
ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۵۰ رول۳,۷۵۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۵۰ رول۳,۶۴۰
ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۶۰ رول۳,۶۱۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۶۰ رول۳,۶۰۰
ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۷۰ رول۳,۵۹۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۷۰ رول۳,۵۹۰
ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۸۰ رول۳,۵۹۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۸۰ رول۳,۵۹۰
ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۹۰ رول۳,۵۸۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۹۰ رول۳,۵۸۰
ورق گالوانیزه ۱ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱ رول۳,۵۸۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱ رول۳,۵۸۰
ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۲۵ رول۳,۵۸۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۲۵رول۳,۵۸۰
ورق گالوانیزه ۱/۵ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۵ رول۳,۵۷۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۵رول۳,۵۸۰
ورق گالوانیزه ۲ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۲ رول۳,۶۷۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۲ رول۳۶۷
———————————————————–
کلمات کلیدی مرتبط :

نمایندگی فروش ورق گالوانیزه کاشان

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه شیروانی

قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

ورق گالوانیزه اصفهان

فروش ورق گالوانیزه در مشهد

قیمت ورق سیاه امروز

ورق گالوانیزه چیست

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star