۹۵/۰۹/۰۱

مسایل زیست محیطی و ترافیک, ۲ چالش اساسی شهرها

ضمن تقدیر و تشکر از مجتمع رسانه‌ای ساختمان (صما) به لحاظ راه اندازی کمپین های «کارگاه ایمن، ساختمان ایمن» و نیز «ساختمان پایدار، محیط زیست پایدار» گفت:

“حضور این رسانه تخصصی در حوزه‌های نوآورانه و خلاقانه و اقدامات انجام شده در این زمینه ها می‌تواند الگو و نمونه‌ای برای رسانه‌های دیگر باشد.”

جمالی‌ نژاد با تاکید بر اینکه دو کمپین «کارگاه ایمن، ساختمان ایمن» و «ساختمان پایدار، محیط زیست پایدار» که توسط مجتمع رسانه‌ای ساختمان راه‌اندازی شده اند، بسیار مهم هستند و به عنوان دو پویش بسیار ارزشمند به شمار می آیند.

وی با اشاره به تاثیرات مثبت راه اندازی این دو پویش تصریح کرد:

“«کارگاه ایمن، ساختمان ایمن» از این جهت بسیار مهم است که با حفظ جان مردم سر و کار دارد و یا تدابیری را می‌اندیشد که درنهایت به نوعی جان انسان ‌ها را محافظت می‌کند.”

جمالی‌ نژاد در عین حال ادامه داد:

“از آن طرف پویش ساختمان پایدار از این جهت دارای اهمیت است که متاسفانه شهرهای ما و بالاخص کلان‌شهرهای کشور در مقطع کنونی با دو چالش اساسی یعنی مسائل زیست‌ محیطی و دیگری بحث ترافیک رو به‌ رو هستند.”

شهردار اصفهان همچنین تصریح کرد:

“اگر شهرهای ما بخواهند به سمت شهرهای پایدار حرکت کنند، یقینا ناگزیرند که دوستدار طبیعت باشند و به سمت همگون شدن و همراه شدن با اکوسیستم پیش بروند.”

وی در ادامه اظهار داشت:

“اخیرا هم مشاهده می‌کنیم که خوشبختانه شهرهای دوستدار طبیعت و شهرهای اکوسیستی، به عنوان شهرهایی هستند که به عنوان برند اصلی کلان شهرها معرفی می شوند.”

جمالی‌ نژاد با اظهار امیدواری از ساخت ساختمان ها و شهرهای سبز در کشور خاطر نشان کرد:

“به یقین ما می توانیم در کشورمان کلان شهرها را به این سمت ببریم و در این مسیر حرکت کنیم و امیدورایم در آینده ای نزدیک شاهد ایجاد شهرهای سبز در کشورمان باشیم.”

مسائل زیست‌ محیطی و ترافیک، دو چالش اساسی شهرها/شهرهای پایدار باید دوستدار طبیعت باشند

منبع: صما