کفسابی سنگ

امروزه در صنعت ساختمان کفسابی، سنگسابی، ساب سنگ یک امری مهم به شمار می رود.که حکم زیبا سازی را برای ساختمان و کف آن که درصد زیادی از یک ساختمان را شامل می شود را دارد.که اگر توسط کادری مجرب و متخصص انجام پذیرد می تواند تاثیر بسزای در قیمت ساختمان و زیبای هرچه تمام تر کف ساختمان بگذارد و انجام ندادن عملیات کفسابی سنگ  در ساختمان ها می تواند تاثیرات منفی بر ساختمان بگذارد

که مهمترین آنها پستی و بلندی های که بر اثر سنگ فرش کردن توسط نیروهای انسانی باقی می ماند که در کوتاه مدت این پستی بلندی ها که ناشی از اشتباهات نیروی انسانی است باعث جمع آوری میکروب و رسوبات که طی تمیز کردن کف باقی می ماند می شود که هم باعث از بین رفتن سنگ و هم باعث می شود که جلوه زشتی کف ساختمان به خود بگیرد.

مزایایی انجام ساب زدن سنگ کف

اول:   ساب زدن سنگ کف  بر روی سطوح سنگی برداشتن پستی و بلندی های که توسط  نیروی انسانی ایجاد شده را در بر دارد.

دوم :سنگ سابی سنگ  پر کردن بندها،ترک ها،پریدگی ها،که با رزین های مخصوص و هم رنگ کردن آنها با سنگ به نحوی که هیچ یک از آنها مشخص نباشد.

سوم:کفسابی سنگ شفافیت،براقیت و وضوح بیشتر سنگ می باشد این مورد نیز میتواند یکی از مهمترین مزیت های کفسابی ب شمار آید که شما هیچ گاه نمیتوانید آن را با دستگاه دیگری یا نیروی انسانی ب ارمغان آورید.این کار فقط مختص دستگاه کفسابی می باشد.که باعث طولانی شدن عمر سنگ میشود وهزینه شما را برای تعویض یا اجرای عملیات عمرانی ب طور چشم گیری کاهش میدهد.

 

سنگسابی(سنگ) پر کردن بندها،ترک ها،پریدگی ها،که با رزین های مخصوص و هم رنگ کردن آنها با سنگ به نحوی که هیچ یک از آنها مشخص نباشد.

سنگ ها بهترین کف پوش های دنیا هستند.از جمله دلایل رامیتوان به تاثیر عواملی چون دوام،رنگ طبیعی،مقاومت در برابر ضربه احسام نوک تیز،ساب وجلاپذیری،کفسابی،سنگسابی مجدد زیبا و شکیل شدن فضای داخلی و نگهداری خوبه گرما نسبت به سیستم های گرمایی از کف دانست.و بهترین گزینه برای این مورد سنگ مرمر است.به علت این سنگ مقاومت بالاتر و عمر طولانی تر که دارد و نیز کفسابی یا سنگسابی و ساب خوری فوقالعاده از مزایای این سنگ است.