ویلای رز؛ بنایی خاص در شهرک غرب در نگاه اول باور اینکه در شهر پر از دود و خاکستری تهران…
ادامه مطلب