تجهیزات ساختمان

۹۷ درصد آسانسورهای مسکن مهر استاندارد نبود

۹۷ درصد آسانسورهای مسکن مهر استاندارد نبود اخبار تجهیزات ساختمان به نقل از "خبرگزاری ایسنا" ، مدیر کل سازمان استاندارد…
ادامه مطلب
تجهیزات ساختمان

آسانسور سایت‌های مسکن مهر لرستان هرچه سریع‌تر رفع نقص شوند

آسانسور سایت‌های مسکن مهر لرستان هرچه سریع‌تر رفع نقص شوند اخبار تجهیزات ساختمان به نقل از "خبرگزاری مهر" ، سید…
ادامه مطلب
تجهیزات ساختمان

ایمنی نگران‌کننده آسانسورهای ۱۴ سال به بالا

ایمنی نگران‌کننده آسانسورهای ۱۴ سال به بالا اخبار تجهیزات ساختمان به نقل از "خبرگزاری ایسنا" ، مدیرکل استاندارد استان تهران…
ادامه مطلب
تجهیزات ساختمان

سازوکار اجباری شدن بازرسی از آسانسورهای منازل فراهم نیست

سازوکار اجباری شدن بازرسی از آسانسورهای منازل فراهم نیست اخبار تجهیزات ساختمان به نقل از "خبرگزاری ایسنا" ، مدیرکل استاندارد…
ادامه مطلب
تجهیزات ساختمان

بازرسی اجباری آسانسورها در بن‌بست استاندارد و دستگاه قضایی

بازرسی اجباری آسانسورها در بن‌بست استاندارد و دستگاه قضایی اخبار تجهیزات ساختمان به نقل از "خبرگزاری ایسنا"، در حالی اعلام…
ادامه مطلب