تجهیزات ساختمان

۵ آسانسور غیراستاندارد طی سال ۹۸ در گلستان پلمب شد

اخبار تجهیرات ساختمان به نقل از "خبرگزاری مهر" ، داوود مزیدی عصر شنبه در خصوص ارزیابی آسانسورها در گفتگو با…
ادامه مطلب