ساختمان

قیمت مسکن در شهر بوشهر با برخی از نقاط تهران برابری دارد

اخبار ساختمان به نقل از "خبرگزاری ایسنا" ، استاندار بوشهر بیان کرد: قیمت مسکن در شهر بوشهر با برخی از…
ادامه مطلب