مصالح ساختمان

تعلیق موقت ۲۲ آزمایشگاه مصالح ساختمانی در استان اصفهان

در راستای بهبود ارائه کیفیت خدمات فنی و آزمایشگاهی صورت گرفت:تعلیق موقت ۲۲ آزمایشگاه مصالح ساختمانی در استان اصفهان اخبار صنعت مصالح ساختمانی به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و…
ادامه مطلب
مصالح ساختمان

جرایم ماده صد تعلیق پذیر نیست

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان در گفتگو با ایمنا: جرایم ماده صد تعلیق پذیر نیست اخبار مسکن به نقل از ایمنا: مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری مرجع شبه…
ادامه مطلب