ساختمان

“ایمن‌سازی” ساختمان های ناایمن با مشارکت کسبه

"ایمن‌سازی" ساختمان های ناایمن با مشارکت کسبه اخبار ساختمان به نقل از"خبرگزاری ایسنا"، شهردار منطقه ۱۲ از لزوم پایان عملیات…
ادامه مطلب
ساختمان

ایمن سازی ساختمان های درحال ساخت مرکز شهر تهران انجام شد

ایمن سازی ساختمان های درحال ساخت مرکز شهر تهران انجام شد اخبار ساختمان به نقل از "خبرگزاری ایسنا" ، از…
ادامه مطلب